postheadericon  Polityka plików “Cookies”

Na naszej stronie wykorzystywany jest system plików cookies, które przechowują na komputerze użytkownika pewne informacje ułatwiające korzystanie z tej strony internetowej. Zakres tych danych oraz cele ich przechowywania są następujące:

 

  • cookies google-analytics.com – statystyki
  • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji / zamknięciu okna przeglądarki)

przechowują informacje dotyczące :

  • komunikatów wyświetlanych użytkownikowi na ekranie w elementach interaktywnych, takich jak formularze, sondy, ankiety
  • danych wprowadzanych w formularzach do czasu ich ostatecznej wysyłki
  • wyświetlonych banerów, informacji reklamowych, które mają pojawić się tylko 1 raz dla jednej sesji

Choć system ten jest w pełni bezpieczny, użytkownik może skorzystać z funkcji ograniczającej dostęp do plików “cookies” swojego komputera. Aby to zrobić, w zależności od przeglądarki internetowej z jakiej się korzysta, należy poczynić następujące kroki:

Internet Explorer – W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie.

Mozilla Firefox – Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka.

Google Chrome – Trzeba kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań.

Opera – Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka.

Safari – W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie.

 

postheadericon  RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Eleganteria s.c. A. Margraf – Skibniewska P. Skibniewski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Konarzewska 15, e-mile, Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Eleganteria s.c. A. Margraf – Skibniewska P. Skibniewski Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.